Legalize it®? Over cannabismerken

19 april 2022

20 april of 4/20 is Weed Day, de dag waarop stoners wereldwijd de cannabiscultuur vieren. Het gebruik van cannabis werd al in enkele landen gelegaliseerd, zoals Mexico, Canada en 18 staten van de VS. In België en heel wat andere Europese landen blijft het bezit en gebruik van marihuana illegaal. Dat reflecteert zich ook in de behandeling van merkaanvragen.

Wietmerken

Aan de andere kant van de oceaan ontstaan intussen herkenbare merken voor cannabisproducten, die door hun eigenaars natuurlijk geregistreerd worden. Bij ons ligt dit vaak nog moeilijk: EU-merkaanvragen die verwijzen naar cannabis worden bijna altijd geweigerd wegens strijdigheid met de openbare orde en goede zeden. Vervelend voor ondernemers die nu al vooruitkijken naar een toekomstige legalisatie in de EU.

EU-merken

Een neutrale verwijzing naar de hemp-plant in een merkaanvraag zal op EU-niveau niet altijd leiden tot een weigering. Slechts wanneer dit teken elementen bevat die doen denken aan het recreatief gebruik van cannabis, zal geoordeeld worden dat dit merk in strijd is met de openbare orde. Het feit dat een merk enkel wordt gebruikt voor medische of industriële activiteiten en niet voor het aansporen van cannabisgebruik, is niet genoeg om geregistreerd te kunnen worden. Niet het gebruik in de praktijk, maar de perceptie door het publiek bepaalt of een teken wel of niet aanvaardbaar is. Wanneer een merk bij het algemeen publiek een associatie oproept met recreatief cannabisgebruik, gaat dit merk in tegen het beleid van de lidstaten waar cannabisgebruik illegaal / strafbaar is. Een registratie is dan niet mogelijk.

Bavaria Weed

In de praktijk zal het moeilijk zijn om een merk te registreren dat op één of andere manier verwijst naar cannabis. In de zaak Bavaria Weed was de afbeelding van een klein cannabisblad en het gebruik van het woord “weed” voldoende voor een weigering. Deze zouden voor het grote publiek associaties opwekken met het recreatief gebruik van marihuana, ondanks het feit dat het merk enkel voor therapeutische activiteiten zou gebruikt worden. Door de algemene bekendheid van het cannabisblad is het vermijden van een associatie tussen dit symbool en recreatief cannabisgebruik erg moeilijk.

Illegaal

Het EU Bureau blijft dus streng voor alle merken die op één of andere manier verwijzen naar cannabis. Dit omdat het gebruik van marihuana illegaal is in meerdere EU-lidstaten. Het beleid van de lidstaten op vlak van cannabis verandert echter snel: meerdere lidstaten hebben recentelijk het recreatief gebruik van cannabis gedecriminaliseerd en/of het medicinaal gebruik gelegaliseerd. Het EU-Bureau neemt eerder een afwachtende houding aan tegenover deze evoluties. Een merk dat refereert naar cannabisgebruik zal slechts geregistreerd kunnen worden als het acceptabel is in élke EU-lidstaat.

De EU lijkt nog niet klaar voor expliciete ‘wietmerken’. We merken echter dat af en toe een snoodaard een merk geregistreerd krijgt voor weinig tot de verbeelding latende activiteiten. We verwijzen bijvoorbeeld naar de merken CANNABONG voor onder meer sigaretten, tabaksmolens en waterpijpen, LEGALIZE voor artikelen voor rokers, en SWEEDLEAFS voor CBD-olie en cannabisbloemen.

Benelux

Het EU-Bureau moet de openbare orde en goede zeden in de hele EU overschouwen. In de Benelux zijn de zeden wat losser en wordt minder gebruik gemaakt van deze weigeringsgrond. Zie bijvoorbeeld een merk 420 DUTCH HIGHLIFE, dat in juli 2021 geregistreerd werd, onder meer voor cannabiszaden en cannabisplanten. Opmerkelijk, als je weet dat het telen van cannabisplanten in België in principe nog steeds illegaal is.

Evolutie

Internationaal is een duidelijke trend waar te nemen: legalisatie van (recreatieve) cannabis en aanvaarding van de bijhorende cultuur. Als deze trend zich ook in de EU doorzet, zullen de merkenbureaus zich telkens moeten aanpassen. Wat doe je met de verkoop van medicinale marihuana, die steeds vaker gelegaliseerd wordt door EU-staten? Wat met de legale CBD-shops, die enkel producten verkopen met een verwaarloosbaar THC-gehalte? De wet bepaalt niet welke tekens specifiek ingaan tegen de openbare orde of goede zeden. Daardoor moeten de merkenbureaus steeds opnieuw de toets uitvoeren, aangepast aan de huidige situatie.

Wij helpen jou graag verder!
Je bent welkom met al jouw juridische vragen. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.