Privacybeleid

In deze Privacy Policy wordt uitgelegd hoe Jazz.legal gebruik maakt van de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen als u onze website gebruikt.

Binnen deze Privacy Policy zal ‘Jazz.legal’ verwijzen naar: Jazz.legal BV, een vennootschap naar Belgisch recht onder nr. 0739.729.918 met maatschappelijke zetel te Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België, alsook elke dochteronderneming of rechtsopvolger.

De Website verwijst naar https://jazz.legal en alle afgeleide websites die door Jazz.legal zijn ontworpen en worden beheerd.

Onderwerpen die in dit privacybeleid worden besproken:

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen we uw gegevens?
 • Hoe gebruiken we uw gegevens?
 • Hoe slaan we uw gegevens op?
 • Marketing
 • Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
 • Wat zijn cookies?
 • Privacybeleid van andere websites
 • Toepasselijk recht
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen?
 • Hoe kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten?

 

Welke gegevens verzamelen we?

 

Jazz.legal kan de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Informatie over de professionele activiteiten van klanten en prospects
 • Informatie over het academisch curriculum van klanten en prospects
 • Informatie over de beroepservaring van klanten en prospects
 • Informatie over lidmaatschappen van/deelname aan professionele organisaties van klanten en prospects
 • Informatie over de tewerkstelling van klanten en prospects
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële identificatiegegevens

Hoe verzamelen we uw gegevens?

 

De meeste gegevens die wij verzamelen, verstrekt u direct aan Jazz.legal. Wij verzamelen gegevens en verwerken deze wanneer u:

 • Een bestelling plaatst voor of navraag doet over één van onze diensten.
 • Vrijwillig een klantenenquête invult of feedback geeft via e-mail of telefoon.
 • Onze Website gebruikt of bekijkt, via de cookies van uw browser. Zie ook onze Cookieverklaring.
 • Uw professionele gegevens vrijwillig met ons deelt.

In voorkomend geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens omdat deze aan ons bezorgd worden door onze (prospectieve) cliënt in het kader van onze juridische dienstverlening.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

 

Jazz.legal verzamelt uw gegevens zodat wij:

 • Uw bestelling kunnen verwerken en uw klantenprofiel kunnen beheren.
 • Uw zaken kunnen beheren en aan u rapporteren.
 • U kunnen e-mailen met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan wij denken dat u ze nuttig zal vinden.
 • Uw feedback kunnen verwerken om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.
 • De belangen van onze cliënten kunnen behartigen in juridische geschillen.

 

Hoe slaan we uw gegevens op?

 

Jazz.legal slaat uw gegevens veilig op in de cloud via onze cloudprovider, Microsoft Ireland Operations Limited.

Jazz.legal bewaart de gegevens van prospects voor maximaal 5 jaar. Aan het einde van het 5e jaar verwijderen wij uw gegevens door de informatie uit onze cloud-opslag te verwijderen.

Jazz.legal bewaart de gegevens van klanten tot maximaal 10 jaar nadat de gegevens voor de juridische kwesties die aan de orde zijn, niet meer relevant zijn. Aan het einde van het 10e jaar zullen wij uw gegevens verwijderen door de informatie uit onze cloud-opslag te verwijderen.

 

Marketing

 

Jazz.legal wil u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u die nuttig zal vinden.

Indien u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich later altijd afmelden.

U heeft te allen tijde het recht om Jazz.legal te verbieden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@jazz.legal.

 

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

 

Jazz.legal wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U heeft het recht om Jazz.legal te verzoeken u kopieën van uw persoonlijke gegevens toe te sturen. Wij kunnen u een redelijke vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie – U heeft het recht om Jazz.legal te verzoeken alle informatie die u onjuist acht te corrigeren. U heeft ook het recht om Jazz.legal te verzoeken de informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aan te vullen.

Het recht op gegevenswissing – U heeft het recht om Jazz.legal te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – U heeft het recht om Jazz.legal te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jazz.legal, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U heeft het recht om Jazz.legal te verzoeken de door ons verzamelde gegevens aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, over te dragen, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: info@jazz.legal.

Of schrijf ons aan: Jazz.legal BV, Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België.

Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe, zodat wij uw aanvraag kunnen verifiëren. De niet-essentiële gegevens op uw identiteitskaart kunnen en moeten geanonimiseerd worden.

 

Cookies

 

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen door middel van cookies of soortgelijke technologie.

Voor meer informatie, zie onze Cookieverklaring.

 

Privacybeleid van andere websites

 

De Jazz.legal website bevat links naar andere websites. Onze Privacy Policy is alleen van toepassing op onze Website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Door de Jazz.legal Website te bezoeken en dus uitdrukkelijk dit Privacybeleid en de voorwaarden ervan te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat elk geschil of elke vordering met betrekking tot dit Privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens wordt beheerst door het Belgische recht en dat dit de exclusieve bevoegdheid is van de rechtbanken van de zetel van Jazz.legal.

 

Diversen

 

Indien één van de bepalingen van dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard door een bindende beslissing, zal dit geen enkele invloed hebben op de andere bepalingen van dit Privacybeleid. Jazz.legal is gerechtigd een dergelijke bepaling te wijzigen of te vervangen door een andere bepaling die, binnen wettelijke grenzen, hetzelfde effect heeft.

Indien Jazz.legal nalaat om strikte naleving van de bepalingen van deze Privacy Policy te eisen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afwijzing daarvan.

 

Contact met ons opnemen

 

Als u vragen heeft over de Privacy Policy van Jazz.legal, over de gegevens die wij over u bewaren, of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Mail ons op: info@jazz.legal.

Bel ons op: (+32) 479/322.433

Of schrijf ons aan: Jazz.legal BV, Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België

 

Contact opnemen met de bevoegde autoriteit

 

Indien u een klacht wenst te melden, of indien u van mening bent dat Jazz.legal uw probleem niet op een bevredigende manier heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

E-mail: contact@apd-gba.be

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

 

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2023.