Cookie verklaring

Jazz.legal BV, met maatschappelijke zetel te Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België en met ondernemingsnummer 0739.729.918 (hierna: de Uitbater), wenst u door middel van deze Cookieverklaring te informeren over het gebruik en de opslag van cookies op uw apparaat.

Huidige verklaring is van toepassing op de Website, zijnde http://jazz.legal en alle afgeleide websites ontworpen en beheerd door de Uitbater.

Cookies

Cookies zijn elektronische bestanden die op uw apparaat (computer, tablet, etc.) worden opgeslagen om uw browse-ervaring te verbeteren. Dit kan onder meer inhouden het opslaan van de door u bezochte pagina’s of ingevoerde gegevens.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen first party cookies en third party cookies. First party cookies worden op de Website geplaatst en beheerd door de Uitbater. Third party cookies worden beheerd door anderen dan de Uitbater.

Gebruikte cookies

De volgende first party cookies kunnen op de Website geplaatst worden:

NaamDuurtijdDoel
Cookielawinfo-checkbox-functional, Cookielawinfo-checkbox-performance, Cookielawinfo-checkbox-analytics, Cookielawinfo-checkbox-others1 jaarUw voorkeur aangaande het gebruik van cookies onthouden.

De volgende third party cookies kunnen op de Website geplaatst worden:

NaamDuurtijdDoel
_ga, _ga_74TPPWG7012 jaarDeze cookies worden door Google gebruikt om ons op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties informatie over onze prestaties in zoekmachines te verschaffen.

Mogelijk zullen in de toekomst verdere cookies op de website geplaatst worden. Wij zullen deze cookieverklaring dan updaten.

Bepalingen

De Uitbater vraagt uw expliciete toestemming alvorens cookies te plaatsen op uw apparaat.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Enig dispuut betreffende deze Cookieverklaring of de cookies die door of door toedoen van de Uitbater op uw apparaat werden geplaatst zal beheerst worden door Belgisch recht en onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de zetel van de Uitbater.

Contact

Eventuele vragen of opmerkingen aangaande deze Cookieverklaring kunnen gericht worden:

  • Per post: aan Jazz.legal BV, Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België.
  • Per e-mail: aan info@jazz.legal.

Diverse

De Uitbater verwijst voor verdere informatie omtrent privacy naar haar Privacyverklaring.

Indien enige bepaling van deze Cookieverklaring in haar geheel of gedeeltelijk zou vernietigd worden door een bindende gerechtelijke of andere beslissing, zal dit geen enkel effect hebben op de andere bepalingen van deze Cookieverklaring. De Uitbater houdt zich het recht voor dergelijke bepaling aan te passen of te vervangen door een andere bepaling dewelke, binnen de wettelijke limieten, hetzelfde effect heeft.

Het falen van de Uitbater om strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring te eisen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afwijzing daarvan.

Deze cookieverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2021.