Het Lego Mannetje: Juridische Strijd en Overwinning voor Uniek Vormmerk

Het Lego Mannetje: Niet Te Kloppen

Een recente gerechtelijke uitspraak heeft de schijnwerpers gericht op de bescherming van een van ’s werelds meest iconische speelgoedfiguren: het Lego-mannetje. In dit juridisch artikel duiken we dieper in het arrest van het Gerecht van de Europese Unie, dat betrekking heeft op een nietigheidsprocedure van een driedimensionaal Uniemerk dat de kenmerkende vorm van een speelgoedfiguurtje met een nopje op het hoofd weergeeft.

Het betrokken merk stond centraal in een nietigheidsvordering ingediend door BB Services GmbH, een Duits bedrijf. Ze baseerden hun claim op artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii), van Verordening (EG) nr. 40/94, dat de inschrijving van tekens verbiedt die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald of die nodig is voor een technische uitkomst.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) had de vordering tot nietigverklaring afgewezen, wat leidde tot het beroep van BB Services. Lego, als houder van het betwiste merk, was ook betrokken als logische tussenkomende partij.

Het Gerecht analyseerde de argumenten van alle partijen met betrekking tot de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii). Ze concludeerden dat EUIPO correct had bevestigd dat het betwiste merk kon worden ingeschreven volgens artikel 7, lid 1, onder e), i). Echter, er waren beoordelingsfouten bij de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii) van Verordening nr. 40/94.

Het Gerecht oordeelde dat de vorm van het betwiste merk als Uniemerk kon worden beschermd, op voorwaarde dat ten minste één van de wezenlijke kenmerken niet rechtstreeks voortvloeit uit de technische uitkomst, namelijk dat het figuurtje op andere bouwblokjes past en modulair is. De cilindrische vorm van het hoofd en andere specifieke vormen waren eerder sier- en fantasiekenmerken dan aspecten die niet noodzakelijk zijn om een technisch doel te bereiken.

De uitspraak benadrukt de delicate balans tussen technische functionaliteit en esthetische kenmerken bij de bescherming van driedimensionale Uniemerken. Het Lego-mannetje blijft dus niet alleen onverslaanbaar in de speelgoedwereld, maar ook in de juridische arena.

Meer weten?

Heb je specifieke vragen over intellectueel eigendomsrecht?
Neem een kijkje op onze website voor meer info. Of neem contact met ons op.