Hoe verlies je je EU-handelsmerk?

Hoe verlies je je EU-handelsmerk? Een zaak over het merk NOAH

Het behouden van een EU-handelsmerk vereist meer dan alleen registratie. In een recente juridische zaak werd het verlies van het merk NOAH geïllustreerd, waarbij eigenaar Yannick Noah, bekend van zijn tennis- en zangcarrière, geconfronteerd werd met de nietigverklaring ervan door gebrek aan echt gebruik.

Wat betekent echt gebruik van een EU-handelsmerk?

Het essentiële gebruik van een EU-handelsmerk omvat meer dan alleen de registratie ervan. Het impliceert daadwerkelijk gebruik in overeenstemming met zijn hoofdfunctie: het identificeren van de herkomst van de geregistreerde goederen of diensten. Dit gebruik moet commercieel zijn en gericht zijn op het behouden of vergroten van marktaandeel binnen de EU, niet beperkt tot één lidstaat. Bewijs van dit gebruik omvat diverse materialen zoals verpakkingen, etiketten, advertenties en meer.

Waarom verloor Yannick Noah zijn merk NOAH?

Yannick Noah verloor zijn merk doordat niet kon worden aangetoond dat het echt werd gebruikt voor de geregistreerde goederen. De gepresenteerde bewijsstukken waren ontoereikend, te laat ingediend of voldeden niet aan de vereisten van de EU-regelgeving. Het merk werd bovendien niet gebruikt zoals geregistreerd, wat resulteerde in de nietigverklaring ervan voor de meeste geregistreerde goederen.

Wat leren we hiervan?

Een EU-handelsmerk moet je effectief en echt gebruiken om het te behouden. Dat gebruik gebruik moet je ook zorgvuldig documenteren en bewaren. Ook is het van belang het merk te gebruik zoals geregistreerd, zonder veranderingen die het onderscheidend vermogen ervan beïnvloeden. Wijzig je toch, dan moet je het nieuwe merk beschermen.

Wil je meer weten over deze zaak of hoe je een EU-handelsmerk kunt aanvragen, beschermen en gebruiken? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.