Hoe wij bij Jazz.legal omgaan met technologie in 2024

12 maart 2024

3D-printen > Blockchain > NFT’s > Metaverse > AI

In juridische kringen is de technologische ‘hype cycle’ erg zichtbaar. Op LinkedIn of tijdens juridische congressen word je gedurende een jaar of twee om de oren geslagen met ‘expertenadvies’ over de laatste tech-rage. Vaak gegeven door mensen die rechtsklikken om te knippen en plakken.

Juridische dienstverleners willen tonen dat ze de technologie van hun doelgroep kennen. Het voelt allemaal wat krampachtig. Zeker nu de voordien al behoorlijk lege eigen content vervangen wordt door nog leger ChatGPT-gezwets.

Ik wil niet dat wij als Jazz.legal daarin meegaan.

Vertrouwen

Als jurist is vertrouwen het sleutelwoord bij het aantrekken en behouden van cliënteel. Mensen vertrouwen dat de persoon met expertise minstens de eindverantwoordelijkheid over het advies of werk heeft genomen.

Ik wil dat het voor ons cliënteel duidelijk is hoe wij die vertrouwensband in balans houden met het streven naar modernisering van onze werking. Daarom hierbij mijn kijk op het gebruik van technologie voor juridisch werk in het algemeen, en generatieve AI specifiek, bij Jazz.legal.

Stroomlijnen klantenervaring

Wat mij betreft liggen de grootste mogelijkheden om technologie in juridische kantoren in te zetten vooral in het stroomlijnen van de klantenervaring: het eerste contact, de creatie van offertes, de opvolging van dossiers, facturatie. Dat alles verloopt bij veel van onze collega’s spijtig genoeg nog zeer archaïsch. Wij investeren hier veel tijd en geld in, maar ons cliënteel geeft aan onze werkwijze erg te appreciëren.

Daarnaast volgen we ook steeds de markt van de databaseleveranciers op de voet. Juridische databases bestaan al langer dan vandaag. Maar de mogelijkheden om uit die data echt nuttige informatie te halen – op een efficiënte manier – breiden recent sterk uit. Ook hier zoeken we continu naar de juiste partners en tools.

AI

Om dan uit te komen bij de huidige hype: AI. Of laten we het juister benoemen: generatieve AI en LLM’s. Ik speelde in de jaren ’90 al Gameboyspelletjes tegen AI.

In tegenstelling tot de ‘metaverse’ een technologie waar ik op middellange termijn disruptief potentieel in zie.

Juridisch werk volgt vaak een zekere logica. Een computer kan deze logica overnemen. Al is het geven van juridisch advies ook voor een groot deel het inschatten van het gedrag van mensen.

Een algoritme voelt vooralsnog niet aan dat partij X zeer eergevoelig is, geen budget heeft voor bepaalde procedures of telefonisch liet weten er eigenlijk niet zo hard om te geven. Terwijl dat zaken zijn waar je als goeie jurist rekening mee houdt in je advies.

Voor ons bij Jazz.legal is generatieve AI nu al een nuttige tool om marketingafbeeldingen mee te maken. AI-marketingtekst vermijden we liever, gezien het intussen pijnlijk duidelijk is wanneer iemand gebruik maakte van ChatGPT of Copilot.

AI voor juridisch werk

Het is handig om het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom door Copilot te laten lezen en te vragen in welk artikel ook weer de vereiste van gebruik vermeld staat. Zo winnen we een paar minuten. We zouden gek zijn om het niet te gebruiken.

Wat het geven van juridisch advies betreft, zijn we nog helemaal niet overtuigd.  We testen wekelijks de stand van de technologie en hoe we die kunnen toepassen. Voorlopig krijgen we nog consequent onjuiste of onvolledige adviezen van ChatGPT 4. We trainen ook onze eigen GPT, maar ook daar missen we het houden van overzicht en praktijk- en cliëntgericht denken. Daarom zetten we deze tools nog niet in.

Bezig met AI

Conclusie: ja, wij volgen alle technologische ontwikkelingen in onze sector. En ja, wij zijn ‘bezig met AI’. Maar dat doen we op een ingetogen manier. We vermijden gimmicks, vermijden snel maar slecht advies, vermijden inhoudsloze content-voor-de-content.

Zo bewaren en bewaken we het vertrouwen van ons cliënteel.

Wij helpen jou graag verder!
Je bent welkom met al jouw juridische vragen. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.